Kanalizacijų valymas – specialistų darbas

kanalizaciju valymasKanalizacijų valymas yra būtinas, nes jų turinys neišvengiamai kaupiasi. Patogiausias būdas yra prisijungti prie miesto kanalizacijos tinkų ir leisti buitinėms nuotėkoms keliauti jos vamzdynais. Šiuo atveju už tam tikrą mokestį kanalizacijų valymas tampa vietinės vandenvaldos įmonės rūpestis. Jei prie šios sistemos nesijungiama, gyventojas turi gerai apgalvoti, kokį būdą buitinėms nuotėkoms šalinti pasirinkti būtų geriausia.

Kanalizacijų valymas ir kiti su tuo susiję klausimai yra kontroliuojami įstatymais. Lietuvoje privalu laikytis Aplinkosauginės buitinių nuotėkų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklių (LAND 21-01) ir Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu. Minėtame dokumente nurodyti nuotėkų valymo įrenginių projektavimo ir jų naudojimo aprašymai. Neprisijungus prie miesto kanalizacijos tinklų galima naudoti paprasčiausią išgriebimo talpą,septiko sistemą ar biologinio valymo įrenginius. Bet kokiu atveju kanalizacijų valymas turi būti suderintas su specialistais. Pasikonsultavus su tos srities meistrais turi būti atlikti grunto tyrimai ir parinkta geriausiai tinkanti sklypo vieta buitinėms nuotėkoms laikyti. Rezervuarai turi būti sandarūs, kad jų turinys nepatektų į aplinką ir neužterštų geriamojo vandens, neskleistų blogo kvapo ir nepridarytų kitos žalos. Taip pat į talpyklą neturėtų patekti ir lietaus vandenys, nes reikėtų ją dažnai siurbti.

Daugelyje kiemų renkamasi paprasčiausi rezervuarai, o juos įrengiant reikia pagalvoti ir apie jų talpos dydį. Mažai šeimai užtenka ir 5 m3, tačiau, jei šeima didesnė, geriau įsirengti 10 m3. Kadangi kanalizacijų valymas vyksta naudojant pakankamai dideles specializuotas mašinas, būtina atkreipti dėmesį, kad ji turėtų patogų privažiavimą išsiurbimui atlikti. Šis kriterijus svarbus tiek gyvenantiems nuosavame name, tiek sodo name, kuriame rečiau lankomasi.

Biologinio valymo įrenginiai pasirenkami kiek rečiau. Į juos negali patekti riebalų, nebent tik nuo indų, jokių naftos produktų, negalima pilti tepalų ir į juos neturėtų patekti chloro. Taip valymo įrenginiai turi būti saugomi nuo baseino vandens ar lietaus patekimo į vidų. Nutekamieji vandenys iš virtuvės, vonios ir tualeto yra valomi dirbtinėmis sąlygomis. Išvalytas vanduo gali būti nukreipiamas antriniam naudojimui, į melioracijos griovius ar išleidžiamas į vandens telkinius.